Priorytet na rok szkolny 2022/23

PRIORYTET SZCZEGÓŁOWY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH, UPOWSZECHNIENIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI, GROMADZENIE WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ, SPOSTRZEŻEŃ DZIECI POPRZEZ KONTAKT Z KSIĄŻKĄ ORAZ LITERATURĄ DZIECIĘCĄ.  REALIZACJA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2021-2025.

 

Dekoracje: Dzieci z książką do sali przedszkola, szkoły, na gazetkę