Szanowni Rodzice, 
Prezydent Miasta Koszalina podpisał 18 listopada 2022 r. zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w roku szkolnym 2022/2023.