Szanowni Rodzice, 
Prezydent Miasta Koszalina podpisał 29 listopada 2023 r.. zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w roku szkolnym 2023/2024.
Zarządzenie w sprawie przerw w pracy przedszkoli (terminy przerw na str.2 zarządzenia)w pliku poniżej