Realizację zadań przedszkola zapewniają wysokie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie kadry pedagogicznej. Zatrudniamy nauczycielki edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji.

b5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.pngb5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.pngb5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.pngb5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.png

Kadra dydaktyczna naszego przedszkola:

mgr Hanna Thomas – dyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anetta Ślusarz -wicedyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany)


mgr Wiktoria Bodo (nauczyciel kontraktowy)
mgr Aleksandra Domżał (nauczyciel mianowany) – nieobecna
mgr Magdalena Gozdan (nauczyciel kontraktowy)
mgr Jolanta Januszek (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anna Jańczak (nauczyciel mianowany)
mgr Katarzyna Kotlarek(nauczyciel kontraktowy)
mgr Anna Krawiec -Róż (nauczyciel mianowany)
mgr Karolina Krupa-Nowak (nauczyciel kontraktowy- nieobecna
mgr Barbara Rakowska (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anetta Ślusarz (nauczyciel dyplomowany),
mgr Sylwia Świderska (nauczyciel kontraktowy)
mgr Katarzyna Snoch (nauczyciel kontraktowy)
mgr Agnieszka Zachciał (nauczyciel kontraktowy).

Nauczyciele specjaliści:

mgr Wiktoria Bodo – pedagog specjalny,  terapeuta pedagogiczny                                                                                                         

mgr Katarzyna Kotlarek –terapeuta pedagogiczny                                                                                                                                     

mgr Anna Krawiec –Róż – logopeda

 

Inni pracownicy:

samodzielny referent

Katarzyna Piec                                                                                                                                         

szef kuchni
Agnieszka Migdał                                                                                                                                                 

pomoc kuchenna:

Ewelina Fedorczak                                                                                                                                            
Patrycja Szulc

pomoc nauczyciela:                                                                                            
Agata Brzoskowska                

Edyta Lewonowska                                                                                                                                                                                

Sylwia Matysiak                                                                                                                                                                             

Agnieszka Pałasz                                                                                                                                                                                

Grażyna Sułyk

Renata Widak

Andrzej Drygała- woźny