Realizację zadań przedszkola zapewniają wysokie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie kadry pedagogicznej. Zatrudniamy nauczycielki edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji.

b5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.pngb5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.pngb5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.pngb5e1c84ae8fc71e3881d723e68531fd6.png

Kadra dydaktyczna naszego przedszkola to:

mgr Hanna Thomas - dyrektor przedszkola (nauczycielka dyplomowana),
mgr Anetta Ślusarz -wicedyrektor przedszkola (nauczycielka dyplomowana)
mgr Aleksandra Domżał (nauczycielka mianowana) - nieobecna
mgr Magdalena Gozdan (nauczycielka kontraktowa)
mgr Jolanta Januszek (nauczycielka dyplomowana),
mgr Ewa Kogut-Polny (nauczycielka kontraktowa)
mgr Katarzyna Kotlarek (nauczycielka kontraktowa)
mgr Anna Krawiec -Róż (nauczycielka mianowana)
mgr Karolina Krupa-Nowak (nauczycielka kontraktowa)
mgr Barbara Rakowska (nauczycielka dyplomowana),
mgr Sylwia Świderska (nauczycielka kontraktowa),

Inni pracownicy:
Katarzyna Piec - starszy referent
Marta Jagusz-Skóra -szef kuchni-nieobecna
Ewelina Fedorczak- pomoc kuchenna
Agnieszka Migdał -szef kuchni
Patrycja Szulc- pomoc kuchenna
Klaudia Buczak-pomoc kuchenna

Agata Brzoskowska -pomoc nauczyciela
Grażyna Sułyk-pomoc nauczyciela
Agnieszka Kapciak -pomoc nauczyciela
Edyta Lewonowska - pomoc nauczyciela
Renata Widak -pomoc nauczyciela
Andrzej Drygała- woźny


Nauczyciele specjaliści:

mgr Wiktoria Bodo – pedagog specjalny,  terapeuta pedagogiczny                                                                                                         

mgr Katarzyna Kotlarek –terapeuta pedagogiczny                                                                                                                                     

mgr Anna Krawiec –Róż – logopeda