Zmiany w opłacie za wyżywienie od 1.01.2023r.
 
Zarządzenia Nr 731/2406/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie
uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
Opłata za wyżywienie od 1.01.2023r. (12,00)
Informacja dla rodziców w sprawie zmiany wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:    
      
W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2022 r. opublikowana została Uchwałę Nr L/792/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.
 
Zgodnie z treścią uchwały, wchodzi ona w życie z dniem 1 listopada 2022 r. Oznacza to, że począwszy od 2 listopada 2022 r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki wzrośnie ze stawki 1 zł do stawki 1,14 zł.
 
Opłata za wyżywienie (10,50) i opłata za godziny pobytu dziecka w przedszkolu
ponad podstawę programową (8.00-13.00) ( 1 zł) naliczane są z dołu -termin płatności
do 10 każdego miesiąca- (np. w październiku za wrzesień), na konto indywidualne przypisane do każdego dziecka osobno (system iPrzedszkole)
Zniżki w opłatach za pobyt dziecka naliczane są na wniosek rodzica zgodnie z uchwałą
 
UCHWAŁĄ NR XLVI/674/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 
Stawkę za wyżywienie nalicza sie na podstawie :
Zarządzenia Nr 535/1802/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie
uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
2. Składka miesięczna na Radę Rodziców 45 zł -płatne z góry do 10 każdego miesiąca
 
Konto Rady Rodziców   43 1090 2590 0000 0001 2198 2058