Rozwój nowoczesnych miast, podwyższanie jakości życia mieszkańców przy równoczesnej dbałości o jakość środowiska to główne cele racjonalnego podróżowania po mieście czyli zrównoważonej mobilności miejskiej.
Jak poukładać infrastrukturę aby mieszkańcy chętniej wybierali autobus czy rower zamiast samochodu w przemieszczaniu się po mieście?
Możesz pomóc w odpowiedzi na to pytanie - Weź udział w badaniu dotyczącym mobilności w Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym (KKBOF).

Informacje uzyskane w badaniu zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu pt. Strategia rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 wraz z Planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030.

Ankietę wypełnisz, klikając w link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLWxSO5gbMUZgOIuaKLwtG4CJbmSZkkSbSOSl8CyTanFYDeA/viewform?usp=sf_link
 
 
Badanie potrwa do 16 maja 2022 r. Zapraszamy!