Jubileusz 45-lecia Przedszkola nr 22
7 czerwca Przedszkole nr 22 obchodziło 45-lecie swojego istnienia. W tej barwnej i wzruszającej uroczystości wzięli udział: zaproszeni goście, rodzice , przedszkolaki, byli i obecni pracownicy przedszkola . Pani dyrektor Hanna Thomas gorąco powitała wszystkich zebranych, a wśród nich m.in. Zastępcę prezydenta pana Przemysława Krzyżanowskiego, dyrektora Wydziału Edukacji pana Krzysztofa Stobieckiego wraz z pania Joanną Buczkowską, panią Gabrielą Sarapuk i panem Arkadiuszem Podgórskim , przedstawiciela Kuratorium Oświaty panią Katarzynę Pyrzyńską, dyrektor ZOEAP panią Agatę Sapiehę wraz z pracownikami. Obecni byli także dyrektorzy szkół V LO , SP 5 i SP10 i koszalińskich przedszkoli, dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pani dyrektor Agnieszka Czupajło, DPS „Zielony Taras” pani dyrektor Grażyna Sienkiewicz, SOSW - pani dyrektor Małgorzata Wołowska, OREW - wicedyrektor Arleta Brechun. Ważnym gośćmi były też: Radna Rady Miejskiej a przede wszystkim przyjaciółka przedszkola - pani Bożena Kaczmarek , przedstawicielka PWSZ pani Danuta Aleksa., przedstawicielka CEN pani Iwona Łotysz, przedstawicielka KBP filia nr 4 - pani Anna Sztumer. Uroczystość zaszczycili również emerytowani pracownicy placówki i inni goście . Dziękujemy wszystkim za obecność w tak ważnym dla nas dniu., życzenia , gratulacje i miłe słowa. Jubileusz 45-lecia przedszkola to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Słowa podziękowań gości ale też dyrektora placówki skierowane były do całej społeczności przedszkolnej czyli: dzieci, ich rodziców, nauczycieli, przyjaciół przedszkola, którzy wspierają działalność placówki . Goście mogli również zobaczyć program artystyczny w wykonaniu wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Radość, energia na długo pozostanie w pamięci wszystkich zebranych. Jubileusz, który był niezwykłym wydarzeniem w życiu naszego przedszkola, przywołał wiele wzruszających wspomnień.